1.

بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر توانمندسازی روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری کادر درمانی

صفحه 7-20
یوسف پاشازاده؛ حامد ولی زده؛ سالار فریدپور

2.

اثربخشی درمان هیجان مدار بر تحمل ناکامی و کیفیت زندگی زناشویی زنان با سقط‌های مکرر

صفحه 21-34
مریم عرفانیان رزعی؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ فاطمه گلشنی؛ فریبا حسنی؛ بهروز رولتشاهی

3.

تعیین اولویت ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

صفحه 35-50
زهرا یوسفی؛ محمدنقی ایمانی؛ حسینعلی جاهد

4.

مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی طرحواره‌مدار بر باورهای ارتباطی زوجین

صفحه 51-64
شکوفه کردوانی؛ شهناز خالقی پور

5.

تحلیل اثرگذاری نامتقارن آلودگی هوا بر سرانه هزینه‌های بهداشتی در ایران

صفحه 65-77
صاحبه محمدیان منصور

6.

طراحی مدل رهبری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان لرستان

صفحه 79-93
فریده بیرانوند؛ احمد ودادی؛ علیرضا امیرکبیری؛ زهرا برومند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب