1.

ارتباط عملکرد پایداری اجتماعی شرکت ها با کیفیت افشای داوطلبانه

صفحه 1-16
حامد پاینده دوست ماسوله؛ سینا خردیار؛ محمدرضا وطن پرست

2.

رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت و شاخصهای سودآوری بر اساس نظریه مدیریت کیفیت(شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 17-30
راضیه هاشمیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان

3.

بررسی تأثیر ویژگی‌های روانی مدیران مالی بر افشای اختیاری اطلاعات بر اساس روش معادلات ساختاری

صفحه 31-42
آزاده رفیعی؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور

4.

تاثیر مخاطره اخلاقی بین مدیران و سهامداران بر مدیریت سود تعهدی و واقعی با تاکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی

صفحه 43-62
بهمن عبدی گلزار؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی

5.

بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر راهبرد جسورانه مالیاتی

صفحه 63-74
امید فرهادتوسکی؛ رحمان دوستیان

6.

الگوی تأثیر واکنش رفتاری حسابداران مدیریت بر تعارض‌های نمایندگی پنهان

صفحه 75-88
جلال اسپوکه؛ رسول عبدی؛ عسگر پاکمرام؛ نادر رضائی

7.

تاثیر بهره وری سرمایه انسانی بر نگهداشت وجوه نقد : آزمونی از نظریه ذینفعان

صفحه 89-98
حامد ریاضی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ هاشم نیکومرام

8.

الگوی جامع برای روش شناسی پژوهش در حسابداری

صفحه 99-138
یاسمن علی اصفهانی؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ فاطمه صراف

9.

تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)بر شفافیت مالی، ارزش های تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی

صفحه 139-156
جهانگیر سعدی؛ علی جعفری لاریجانی؛ سید حسین نسل موسوی

10.

مدل مفهومی برای تعیین اندازه موثر واحد حسابرسی داخلی

صفحه 157-168
حمید اسدزاده؛ محمدرضا نیک بخت

11.

ارائه مدل قیمت‌گذاری خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل به روش ترکیبی کیفی،دلفی فازی و تفسیری- ساختاری (ISM)

صفحه 169-194
موسی الرضا زنگانه؛ جمادوردی گرگانلی دوجی؛ ارش نادریان؛ مریم بخارائیان

12.

تحلیل یک دهه پژوهش‌های حسابداری ایران از منظر شاخص‌های علم‌سنجی (1389-1398)

صفحه 195-214
علی اکبر خاصه؛ حیدر مختاری؛ معصومه احمدی فیشمی

13.

تبیین نقشه های مفهومی جهت آموزش حسابداری بر اساس تئوری یادگیری آزوبل

صفحه 215-232
صادق صادقی ده چشمه؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

14.

نقش اطلاعات حسابداری در پیش بینی تولید ناخالص داخلی

صفحه 233-250
ناصر ریاحی نسب؛ بابک جمشیدی نوید؛ علیرضا مرادی؛ مهرداد قنبری

15.

مروری جامع بر ادبیات کیفیت حسابرسی داخلی

صفحه 251-274
ساسان مهرانی؛ محمد غواصی کناری

16.

نوع حسابرس و چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی

صفحه 275-294
امید فرجی؛ فخرالدین محمدرضائی؛ محدثه نکونام؛ سمیه جهانی

17.

تاثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ آزمون نظریه روانشناسی رفتارگرایی

صفحه 295-308
شهریار فقه کریمی؛ فریدون اوحدی؛ هاشم نیکومرام؛ رمضانعلی رویایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب