1.

بررسی سینتیک جذب رنگ رودامین‌B و فلزات سنگین کادمیوم و کبالت از آب توسط زیست فعال سطحی رامنولیپیدی تولید شده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 1-14
فاطمه دیبا؛ بابک مختارانی؛ رضا پناهی

2.

برآورد ارزش حفاظتی منطقه جنگلی شیمبار با استفاده از روش CVM و AHP

صفحه 15-24
آرش مومنی لندی؛ فاطمه کریمی اورگانی

3.

ارائه الگوی ترکیبیِ تحلیل کیو و تفسیری ریسک‌ِ زیست‌محیطی زنجیره تامین پایدار فناورانه

صفحه 25-37
پیمان قلی زاده؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی؛ اله کرم صالحی

4.

برآورد میزان مصرف سوخت و آلودگی هوای ناشی از تردد سامانه اتوبوس‌های تندرو شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان

صفحه 39-57
رحمان نورمحمدی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ اکبر عالم تبریز؛ رضا احتشام راثی؛ امیر دانشور

5.

برآورد مخارج اجتناب از آلودگی آب (مورد مطالعه شهر اهواز)

صفحه 59-72
امیرحسین منتظرحجت؛ محمد محبی

6.

درک قابلیت اثرگذاری سمن‌ها در توسعه پایدار محیط‌زیستی استان مرکزی به شیوه پژوهش زمینه‌ای

صفحه 73-88
رویا حسن زاده؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنایی

7.

ارزیابیِ کارکردِ گزارشگریِ شهروندی سبزِ شرکت‌های بازار سرمایه

صفحه 89-106
اکرم مبارکی؛ محمد تمیمی؛ اله کرم صالحی

8.

‌ارزش‌گذاری‌ گیاهان دارویی طبیعی جمع‌آوری‌شده از جنگل‌ها و مراتع شهرستان ارومیه و اثرات محیط‌ زیستی آن

صفحه 107-120
مهران مجرد آشنا آباد؛ وحید کاروانی

9.

بررسی تاثیر پارامترهای ژئومورفیک و هیدرولوژیک در آلودگی آب ارتفاعات جغتای (با تاکید برآرسنیک)

صفحه 121-134
موسی الرضا لطفیان؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی اکبر شایان یگانه

10.

برنامه ریزی بلند مدت انرژی در شهرک های صنعتی جهت استقرار پروژه هایCHP (مطالعه موردی شهرک صنعتی لیا)

صفحه 135-146
محمدسعید محمدی؛ سید مصطفی خضری؛ علیرضا وفائی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب