1.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ تسهیل کننده و بازدارنده تربیت کارآفرینی هنرجویان به منظور ارائه مدل مناسب.

صفحه 1-18
محمدحسین عهدی هوجقان

2.

برساخت‌ و تجربه زیسته نخبگان بازاریابی ازمدل بازاریابی کشاورزی در ایران با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن

صفحه 19-34
بیژن علی زاده؛ عبداله نعامی؛ محمد نصراله نیا

3.

طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهی با تاکید بر مولفه های گرایش کارآفرینانه (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی)

صفحه 35-47
سحر سهیلی نجف آبادی؛ طهمورث سهرابی؛ امیر بیات ترک

4.

مروری بر کارآفرینی در اکوسیستم اینترنت اشیاء

صفحه 49-87
رویا شهابی؛ احسانه نژادمحمد نامقی

5.

ارائه مدل توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی

صفحه 88-98
محسن شیرمحمدزاده؛ علی عبادی بابا جان

6.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بروی رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی‌گری رضایت شغلی با تعدیگری سایز شرکت در صنعت مواد غذایی استان اصفهان

صفحه 99-113
سمانه هادی سیچانی

7.

ارائه مدل توانمند سازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مبتنی بر رویکرد کار آفرینی اجتماعی: پژوهشی آمیخته

صفحه 114-125
منصور ایزدی؛ منصوره علیقلی؛ غلامحسین حسینی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب