1.

تدوین راه‌بردهای ارتقاء کیفیت در احداث پیاده راه‌های شهری؛ (مطالعه موردی پیاده راه طالقانی شهر ایلام)

صفحه 1-12
سیدمهدی رسولی؛ حامد احمدی

2.

طراحی مدل توسعه پایدار مرتبط با هوشمند سازی سازمانی در راستای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه(مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

صفحه 13-25
سیدعلی میرعسگری؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی

3.

تحلیلی بر جایگاه ارزیابی و تاثیر اجتماعی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی حریم تهران

صفحه 26-39
بهمن کارگر؛ سید فرید مرتضوی

4.

استراتژی توسعه ی منطقه ای ( RDS) راهکاری جهت تمرکز زدایی ( مطالعه موردی: کلانشهر رشت)

صفحه 40-61
سید مهدی صباغ؛ ازیتا رجبی

5.

مسئله شناسی و ارائه راهبردهای ارتقاء هویت فرهنگی جوانان شهر ایلام

صفحه 62-76
طاهر سلیمانی؛ علیرضا صامت؛ عباسعلی قیومی

6.

بُعد به‌وجودآمده از پدیدارشناسی معنای‌مکان در معماری بر مواجهه با رویکرد مطالعات فرهنگی (موردپژوهی: بازار تاریخی تبریز)

صفحه 77-91
فرناز خیابانی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ شهریار شقاقی؛ آزیتا بلالی اسکویی

7.

بررسی فرایند سیاستگذاری عمومی در حوزه اقتصاد شهری بر اساس نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری

صفحه 93-105
حسن نیک پیران؛ عزیز جوانپور هروی؛ پرویز احدی؛ احسان شاکری خویی

8.

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی با رویکرد استراتژی فرهنگ مشارکتی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

صفحه 107-124
الهام امیری؛ کاوه تیمورنژاد؛ لیلا سعیدی

9.

نقش شهرداری ها در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار شهری با تاکید بر درآمد حاصل از وجوه و اموال(مورد مطالعه: شهر همدان)

صفحه 125-134
مجید قره باغی؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس

10.

بررسی مولفه های تاب آوری در مناطق شهری(مطالعه موردی: شهر بندر بوشهر)

صفحه 135-149
علی خسروخواه؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب