1.

آرابسک و تبار نبطی آن

صفحه 3-32
نگار ذیلابی؛ هادی عالم زاده

2.

تقابل علی(ع) و معاویه در روایت های عثمانیه و ابن تیمیه: مطالعه ای مقایسه ای

صفحه 33-53
سید علی خیرخواه علوی؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ عبداله فرهی؛ عثمان یوسفی

3.

عوامل بیرونی و درونی افول مذهب و دولت زیدیان در شمال ایران

صفحه 55-84
سیدمحمد صادقی سنگدهی؛ مصطفی معلمی؛ سید علی اکبر عباسپور

4.

مفاهیم بنیادین اندیشه‌ شیعه در آثار مناقب فارسی اهل‌‌سنت قرون هفتم تا نهم هجری

صفحه 85-113
اویس خادم لو؛ محمد حاجی تقی

5.

یورش تیمور به شام (803ﻫ): زمینه‌ها و علت‌ها

صفحه 115-133
شهربانو نظریان؛ معصومعلی پنچه؛ هادی عالم زاده

6.

میسیونری زنانه: تأملاتی درباره فعالیت های تبلیغی ماری برد برپایه کتاب زنان ایران و اعتقاداتشان

صفحه 135-154
منصور طرفداری؛ جعفر نوری؛ محمدرضا ملک ثابت

7.

نسخه کامل شماره 43 به همراه طرح روی جلد و شناسنامه مجلهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب