1.

طراحی مدل اخلاق حرفه ای اقتضایی، گامی به سوی رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 1-16
سید بهراد رضوی الهاشم؛ حسن پایروند؛ محمد میرزائی

2.

جستاری بر پروسه جهانی سازی یا جهانی شدن با نگاهی بر تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل‌ها در آموزه‌های جامعه شناسی جنایی و اسلامی

صفحه 17-35
مریم طباخ حسینی؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ علی دلفانی؛ مصطفی ملکی

3.

ارائه الگوی فرهنگی توسعه حرفه‌ای دانشجو معلمان دردانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی:دانشجویان تربیت بدنی اصفهان)

صفحه 37-57
محمد خاکی نجف آبادی؛ شهرام عروف زاد؛ مینا مستحفظیان؛ مهدی نوید ادهم

4.

طراحی و تبیین مدل ارتقاء سلامت اداری در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور

صفحه 59-81
محسن حمیدی؛ علی نقی امیری؛ حمیدرضا یزدانی

5.

تعاملات فرهنگی مغولها با اروپاییهاو تاثیرآن بر معماری ورودی بناهای ایران در دوره ایلخانی با بررسی دو نمونه مسجد ایلخانی و کلیسای گوتیک

صفحه 83-99
علی باختر؛ رضا فرمهینی فرهانی؛ حسین مرادی نسب

6.

طراحی الگوی جامع هوش استراتژیک مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

صفحه 101-113
طاهره جلایی قایینی؛ صغری افکانه؛ فتاح ناظم

7.

طراحی مدل سنجش سواد اطلاعاتی خبرنگاران

صفحه 101-121
عباس دویران کشاورزی؛ نصرت اله شادنوش؛ مجتبی شاهنوشی فروشانی

8.

بررسی تاثیرسبک های تربیتی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت

صفحه 116-132
محمد دیبا؛ ساناز برادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب