1.

تبیین چالش‌های سیاستگذاری فرهنگی موسسات آموزش عالی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی

صفحه 1-17
علیرضا نصیری فیروز؛ محمد اسکندری

2.

بررسی ارتباط بین میزان دینداری و رضایت از زندگی در بین شهروندان شهر شهرضا

صفحه 19-37
زینب شیرازی؛ محمد علی چیت ساز؛ ناصر حجازی

3.

واکاوی اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی شهرداری اصفهان به منظور ارائه الگو

صفحه 39-58
دیبا هاشمی فشارکی؛ رضا ابراهیم زاده؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی

4.

الگوی مدیریتی مقام معظم رهبری در بحران کرونا

صفحه 59-82
محسن منطقی

5.

طراحی مدل پارادایم صلاحیت فرهنگی مدیران شعب بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران(

صفحه 83-102
علی اولیائی؛ علیرضا ابراهیم پور؛ سید مرتضی موسویان؛ علیرضا صالحی

6.

بررسی تاثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق معونیت در محیط کار و تقوای اسلامی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

صفحه 103-123
عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی

7.

شناسایی ابعاد شایستگی فرهنگی سازمان‌های دولتی بخش بهداشت و درمان

صفحه 125-142
اقبال محمدپور؛ منصور ایراندوست؛ حمید لرستانی؛ جلیل سحابی

8.

تاثیر تفاوت های فرهنگی با مشتریان بر سازگاری ارائه‌دهنده خدمات با توجه به نقش تعدیل گر هوش‌ فرهنگی فراشناختی؛ رویکردی تجربی

صفحه 147-165
کامبیز حیدرزاده هنزائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب