1.

بررسی تأثیر استراتژی های سازگاری با تغییرات اقلیم بر امنیت غذایی باغداران خرده پا

صفحه 1-15
سعیده سادات ابراهیمی؛ فرهاد لشگرآرا؛ سید مهدی میردامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی

2.

تبیین راهبردهای ترویج مدیریت پایدار جنگل‌های بلوط حوزه‌ زاگرس

صفحه 16-38
داود نگاهداری؛ علیرضا پورسعید؛ رویا اشراقی سامانی؛ محمد باقر آرایش؛ بهروز ناصری

3.

تحلیل چالش‌های سازمانی در توسعه کاربرد سامانه‌های نوین آبیاری با تأکید بر سامانه نوسازی شده آبیاری کم‌فشار

صفحه 39-50
آرزو مختاری حصاری؛ علیرضا نعمتی

4.

تحلیل روشهای آموزشی ترویجی موثر در مقابله با خشکسالی بخش کشاورزی مطالعه موردی شهرستان همدان

صفحه 51-65
مریم یوسفی محمدی؛ رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی

5.

شناسایی موانع صادرات محصولات کشاورزی در استان هرمزگان با استفاده از نظریه مبنایی

صفحه 66-83
جعفر یعقوبی؛ محمد بهروزی؛ حیدر قلی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب