1.

بررسی نقش نگرش و هم‌آفرینی در تأثیر ابعاد سوابق تجربه مشتری بر قصد خرید مجدد از فروشگاه آنلاین (مطالعه موردی: محصولات ورزشی)

صفحه 109-126
دنیا باوی؛ غلامرضا کنارکردی

2.

بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفّقیّت ورزشی در پست‌های مختلف فوتبال

صفحه 127-139
محمد مرادی نورآبادی؛ ایوب طهماسبی؛ روح الله محمدی میرزایی

3.

چارچوب مفهومی راهبردهای پیشرفت و موفقیت مربیان بسکتبال

صفحه 140-154
ناهید ادیب پور؛ حبیب هنری؛ شیوا آزادفدا

4.

بررسی نقش میانجی سرسختی در ارتباط عادت با قصد رفتار امنیتی سایبری در معلمان تربیت بدنی خراسان جنوبی

صفحه 155-168
کاظم چراغ بیرجندی؛ فاطمه حمیدی؛ فاطمه شیخی ملاشاهی؛ فاطمه علیدوست

5.

ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران فوتبال و فوتسال ایران

صفحه 169-179
فاطمه فهیمی؛ رضا شجیع

6.

شناسایی راهکار های ملی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮسعه فرهنگ محیط زﻳﺴﺖ در سازمان‌های ورزشی

صفحه 181-198
سید فرزاد میرحسینی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ حیدر لطفی؛ افسانه روحانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب