1.

شناسایی و اعتباریابی راهبردهای موثر بر نظام حکمرانی در ورزش جانبازان

صفحه 350-377
محمد علی بیگی؛ طیبه زرگر؛ بهرام قدیمی؛ اکبر آفرینشی خاکی

2.

تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی ضرورت امروز جامعه ورزش

محمدرضا اخگر؛ محمد نیکروان؛ کیوان شعبانی مقدم

3.

تأثیر مشارکت مشتری در طراحی محصول بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی: محصولات ورزشی برند مجید)

خلیل دریس؛ نرگس ابراهیمی؛ سهیلا زرین جوی الوار

4.

بررسی تاثیر پدیده های محوری بر بهبود توسعه همکاری فدراسیون فوتبال ایران با کنفدراسیون فوتبال آسیا

مصطفی مصطفی پور؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ میثم اللهمرادی

5.

شناسایی چالش های حضور بانوان در ورزشگاه های ایران با رویکرد فقهی_ اسلامی

زهره پوردهنده؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر درودیان؛ شیوا آزاد فدا

6.

تأثیر نوآوری باز بر اصالت برند باشگاه‌های فوتبال با میانجی‌گری تصویر ذهنی برند

امیر درخشان؛ مهدی کهندل؛ حسین عبدالملکی؛ سید نعمت خلیفه

7.

تدوین الگوی ساختاری تفسیری برای توسعه والیبال زنان در ایران با رویکرد تحلیل کیفی و کمی

مریم سرمست؛ محمد پورکیانی؛ جمشید سیارنژاد

8.

شناسایی و اولویت بندی کارکردهای شکاف بین نسلی در توسعه ورزش همگانی کشور با استفاده از مدل تاپسیس

امیر ماهیان جاغرق؛ شهریار خرازیان؛ احسان اسداللهی؛ میثم رضایی

9.

تحلیل عوامل موثر بر بهبود توان رقابتی شرکت های تولیدی ورزشی

امیررضا شیروانی؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب