1.

تبیین روابط میان کیفیت حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن معیار تداوم تصدی حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس

صفحه 1-18
فرزانه پورطاهر اقدم؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی

2.

بررسی تاثیر استانداردهای مدیریت کیفیت بر شاخص‌های سودآوری بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 19-34
راضیه هاشمیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان

3.

سرمایه اجتماعی شرکت و هموارسازی تقسیم سود برمبنای الگوی سنتی،نرخ سود هدف و نوسانات نسبی سود

صفحه 35-53
سیدعباس برهانی؛ سیدحمید مرتضایی

4.

توسعه‌ی الگوی حسابداری گفتمان در اثربخشی پیامدهای حسابداری سبز: تغییر پارادایم حسابداری اثبات‌گرایانه

صفحه 54-74
انسیه حسین پوران؛ حسن ولیان؛ محمدرضا عبدلی

5.

بررسی رابطه کارایی مدیران و گزارشگری متهورانه مالیاتی با خوانایی گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران: آزمون تجربی نظریه علامت‌دهی و فرضیه مدیریت مبهم

صفحه 75-88
علی مولایی ایل ذوله؛ کاوه پرندین

6.

اصول بنیادی آئین رفتار حرفه‌ای حسابداران مدیریت و تاثیر آن بر محتوای اطلاعات حسابداری مدیریت

صفحه 89-107
حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

7.

الگوی حسابداری ساختگی در شرایط محیطی ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

صفحه 108-126
طاهره عزیززاده؛ مهدی زینالی؛ یونس بادآور نهندی

8.

تأثیر اتخاذ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر قابلیت مقایسۀ گزارشگری مالی: شواهد فراتحلیلی

صفحه 127-151
وحید احمدیان؛ میثم حامدی؛ رقیه نامور

9.

بررسی رابطه تولید چابک و عملکرد تجاری و نقش میانجی‌گری عملکرد هزینه

صفحه 152-167
سید احمد خلیفه سلطانی؛ فاطمه حامدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب