1.

تحلیل نقش واسطه‌ای خودشیفتگی حسابرس بر رابطه بین استراتژی‌های مذاکره با صاحب‌کار و کیفیت حسابرسی

صفحه 1-22
مهدی کریمی شهرکی؛ محمد رضا پورعلی لاکلایه؛ محمود صمدی لرگانی

2.

ارائه الگوی کیفیت گزارشگری تقلب مبتنی بر رویکرد عدالت اجتماعی

صفحه 23-55
فاطمه جوانمرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلوئی

3.

تبیین نقش مدل‎های تجاری دیجیتال و محیط پویا در استفاده از سیستم حسابداری مدیریت با تاکید بر نقش میانجی ریسک پذیری مدیرعامل

صفحه 56-71
حسن پورتقی؛ نعمت رستمی مازوئی؛ محمود صمدی لرگانی؛ محمدرضا پورعلی

4.

بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و مدیریت سود

صفحه 72-91
عمران بامری؛ محمدرضا شورورزی؛ زهرا نوری توپکانلو

5.

بررسی نقش ابعاد جهت‌گیری استراتژیک در میزان اثربخشی تکنیک‌های حسابداری مدیریت بر پایداری شرکت‌ها

صفحه 92-109
فرشاد سبزعلی پور؛ علی صیادی سومار؛ شیما شاه محمدی؛ زینب فضلعلی

6.

بررسی اثرات فرهنگ شرکتی بر پذیرش و به‌کارگیری رویه‌های حسابداری مدیریت نوین در شرکت‌های تولیدی

صفحه 110-126
محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده

7.

ارائه مدل حسابداری مدیریت استراتژیک مبتنی بر توسعه‌ی پایگاه‌های اطلاعاتی حسابداری در شرایط بحران

صفحه 127-148
شهرام سلیمانی؛ زهرا مرادی؛ عبدالکریم مقدم

8.

تاثیر بدهی دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی بابکارگیری مدل‌های تغییر رژیمی حدآستانه استار

صفحه 149-167
محمدباقر صادقی؛ مرجان دامن کشیده؛ علی یونسی؛ شهریار نصبیان؛ امیر رضا کیقبادی

9.

تاثیر چسبندگی هزینه بر چسبندگی سود تقسیمی با تاکید بر نگهداشت نقدینگی

صفحه 168-187
سید حسین سجادی؛ رحیم بنابی قدیم

10.

تأثیر رتبه عوامل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر محدودیت مالی

صفحه 188-202
امید فرجی؛ جواد حسینی؛ سمیه جهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب