1.

مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی نای در فوک خزری (Pusa caspica)

صفحه 4095-4104
مهدیه مغانی قهرمانلو؛ محمد تقی شیبانی؛ علی طاهری میرقائد

2.

تأثیر سطوح مختلف آب زرشک بر عملکرد پرورشی، برخی فراسنجه‌های خونی و طول ویلی و عمق خمل‌های روده باریک طیور گوشتی

صفحه 4105-4114
رودابه سرشار؛ جمشید قیاسی قلعه کندی

3.

مهار درد التهابی ناشی از تست فرمالین بواسطه کوئرستین: نقش مسیرهای اوپیوئیدرژیک، نیتریک اکساید و هیستامینرژیک در موش کوچک آزمایشگاهی

صفحه 4115-4120
شاهین حسن پور؛ سارا زاهدی؛ امیر حسام صرفی

4.

شناسایی سریع سالمونلاهای تیفوئیدی و غیرتیفوئیدی در نمونه‌های طیور صنعتی با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز چندگانه (multiplex-PCR)

صفحه 4121-4130
علی خداداده جیقه؛ یونس انزابی

5.

بررسی اثر فلاونویید کوئرستین کپسوله شده در نانوذرات کیتوزان بر سمیت سلولی، آپوپتوزیس و رشد رده سلولی K562

صفحه 4131-4140
روح الله کامیابی؛ علیرضا جهاندیده؛ نگار پناهی؛ صمد محمدنژاد

6.

مطالعه ارتباط مقادیر کلسیم توتال و یونیزه در گربه های پرشین مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک (PKD) و گربه های سالم

صفحه 4141-4148
طرلان احمدی؛ احسان خاکسار؛ شهرام شهرام جمشیدی؛ عباس وشکینی؛ سیامک مشهدی رفیعی؛ طه کوه پائی

7.

ارزیابی اثرات پیش درمانی با دفروکسامین بر روی بیان ژن‌های آنژیوژنیک VEGF ، ANGP1 و TGFβ1در سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 4149-4160
راضیه تجلی؛ اکرم عیدی؛ حسین احمدی تفتی؛ عبدالرضا پازوکی؛ علی محمد شریفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب