1.

سنجش مؤلفه‌های پایداری اجتماعی در بازار تاریخی تبریز بر اساس دیدگاه کسبه

صفحه 1-19
رضا شعاری؛ میرسعید موسوی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ اسداله شفیع زاده

2.

نقش بیوچار در اصلاح خاک‌های متأثر از املاح

صفحه 21-46
یونس شکوهی‌فر؛ رضا حسن‌پور؛ بهمن خوشرو؛ حسین بشارتی

3.

تأثیر باکتری سودوموناس بر فراهمی زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاک‌هایی با بافت متفاوت

صفحه 47-58
عطیه قره داغی شیرجینی؛ علی خانمیرزایی؛ شکوفه رضائی

4.

شناسایی و الویت بندی راهبرد های مناسب جهت ساماندهی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر قزوین با رویکرد باز آفرینی شهری پایدار با استفاده از تکنیک های SWOT –AHP

صفحه 59-75
منوچهر حبیبی؛ نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری

5.

مدل سازی مکان دفن پسماند شهری در محیط QGIS (مطالعه موردی شهرستان زاهدان)

صفحه 77-93
خدیجه صفری؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان

6.

تدابیر تنبیهی نظام حقوقی ایران در موضوع پسماندها (مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه)

صفحه 95-106
سید هادی موسوی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد

7.

بررسی فلزات سنگین) کروم، مس، آهن و سرب( در آبهای درون شبکه‌ای شهرستان ورامین و ترسیم توزیع مکانی با بهره گیری از نرم افزار ArcGIS

صفحه 107-116
دلارام موسوی خطیبی؛ شهرام بیک پور؛ علیرضا قراگوزلو؛ مهدی رمضانی

8.

مدلسازی انتشار و پخش آلاینده‌های هوا در پایانه مسافربری بیهقی تهران تحت سناریوهای گوناگون

صفحه 117-132
مریم کریمی؛ فرزام بابایی؛ هومن بهمن‌پور؛ علی محمدی؛ محمدرضا تابش

9.

مروری بر کاربردهای کیتین و کیتوزان در صنایع مختلف

صفحه 133-142
معصومه کردی؛ ناصر فرخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب