1.

برآورد مقدار آب آبیاری گیاه گندم به روش حل معکوس توابع تولید تحت شرایط تنش آبی با استفاده از سامانه نیاز آب

صفحه 1-11
نیازعلی ابراهیمی پاک؛ علی عبدزادگوهری؛ آرش تافته

2.

بررسی اثر کم‌آبیاری و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در گیاه سویا

صفحه 13-25
امیر نیک اختر؛ علی نشاط؛ نجمه یزدان پناه

3.

تحلیل روند و مشخصه‌های بارش بر منابع آب کشاورزی در استان لرستان

صفحه 27-40
احسان لرنژاد؛ حسین ابراهیمی؛ حمیدرضا ربیعی فر

4.

شبیه‌سازی هیدروگراف جریان رودخانه با مدل هیدرولوژیکی-توزیعی انعطاف‌پذیر WetSpa در حوزه خرم آباد

صفحه 41-51
احسان فتاپور؛ علی افروس؛ بابک امین نژاد؛ علی صارمی؛ امیر خسروجردی

5.

تعیین ویژگی‌های خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس منحنی‌های بزرگی-مدت-فرآوانی و آستانه‌های مختلف جریان رودخانه‌های استان اردبیل

صفحه 53-67
حامد امینی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی

6.

بررسی راهکارهای مختلف کاهش مصرف انرژی در شبکه آبیاری صالح‌آباد

صفحه 69-79
علیرضا سلطانی؛ حمزه علی علیزاده؛ جعفر مامی زاده؛ جواد سروریان

7.

کاهش کاویتاسیون در حوضچه آرامش برجک خنک کننده با روش پله دار کردن آستانه خروجی حوضچه آرامش

صفحه 81-92
احسان بهجتی؛ امیر خسروجردی؛ علی صارمی

8.

ارزیابی عدم قطعیت ناشی از دادههای بارش میان‌مدت سامانه جهانی TIGGE جهت پیش‌بینی سیلاب

صفحه 93-110
سودابه بهیان مطلق؛ افشین هنربخش؛ اصغر عزیزیان

9.

مطالعه اثر تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی و اقلیم ایران با استفاده از شاخص‌ خشکی

صفحه 111-129
اصغر عزیزیان؛ مرضیه حسینی

10.

مقایسه چند حالت واسنجی معادله هارگریوز برای تخمین تبخیرتعرق (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک شیراز و زرقان در استان فارس)

صفحه 131-140
حمید رضا فولادمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب