1.

تعیین مقدار آب مصرفی و تبخیر-تعرق گیاه لوبیا با استفاده از روش‌های تافته، پاسکوئله و رئس تحت شرایط آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای

صفحه 1-9
علی عبدزادگوهری؛ فاطمه کیخایی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک

2.

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع رسوب مخزن سد (مطالعه موردی سد لاسک) با استفاده از مدل HEC-RAS

صفحه 11-25
سعید راشدی؛ سید عباس حسینی؛ سارا نظیف؛ باقر قرمزچشمه

3.

ارزیابی اثر بازدارندگی اکسید مس بر رشد و تراکم ریشه درمجاورت گسیلنده در آبیاری زیرسطحی

صفحه 27-39
عادل امین پور؛ حسینعلی بهرامی؛ حجت قربانی واقعی

4.

مدلسازی پویای سیاست گذاری برای حفاظت منابع آب زیر زمینی در استان خراسان جنوبی در شرایط خشکسالی

صفحه 41-54
مصطفی تیموری؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ صمد رحیمی سوره؛ محمدعلی افشار کاظمی

5.

تاثیر دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و آبگریزی خاک

صفحه 55-65
آسیه ناروئی؛ جواد زمانی باب گهری؛ شاپور کوهستانی؛ فریده عباس زاده افشار

6.

آسیب‌پذیری لرزه‌ای منابع آب‌ زیرزمینی بر اساس شکست خط ‌لوله انتقال سوخت با استفاده از روش DRASTIC و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تهران)

صفحه 67-87
مهدی حقیقی؛ علی دلنواز؛ پوریا رشوند؛ محمد دلنواز

7.

ارزیابی تجزیه سری زمانی مبتنی بر تابع موجک در شبیه‌سازی دبی جریان رودخانه

صفحه 89-102
واحد اسلامی تبار؛ احمد شرافتی؛ فرشاد احمدی؛ وحید رضاوردی نژاد

8.

بررسی اثرات تنش شوری ناشی از سطوح مختلف کلرید سدیم (NaCl) و کلرید پتاسیم (KCl) بر رشد و کیفیت چمن ورزشی

صفحه 103-111
الهام دانائی؛ امیر دوست محمدی

9.

مقایسه عملکرد مدل‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی بارش باران با استفاده از رویکرد دسته‌بندی (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه همدان)

صفحه 113-126
مرتضی صالحی سربیژن؛ حمید رضا دزفولیان

10.

بررسی عوامل موثر بر گستردگی پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی رودخانه کارون در بازه قلعه زراس تا جعفرآباد

صفحه 127-140
امیرحسین اسدیان؛ شهاب امام زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب