1.

دیالکتیک هویت و نجات در متون مقدس ابراهیمی

منصور معتمدی؛ یاسر آئین؛ مهدی حسن زاده

2.

حالات بدن در سلوک عملیِ مکتب یوگه و طریقة شطاریه با تأکید بر رسالة جواهر خمسة محمد غوث گوالیاری

ملیحه خالق وردی؛ محمود رضا اسفندیار؛ جمشید جلالی شیجانی

3.

پرسش از زیبایی در عرفان یهودی قباله از دیدگاه فلسفه جاویدان

سمیه جلالیان؛ ایرج داداشی

4.

بررسی تحلیلی ارتباط ویشنو با جهان و انسان در بستره ی متون مقدس هندویی

مجتبی زروانی؛ نیلوفر سلمانی

5.

«سفر» و «زیارت» در ادیان: مطالعه تطبیقی

محسن شرفایی؛ علی اکبری چناری

6.

روشِ هرمنوتیکی تیرومولَر (قدیس برجستة هندویی) در تفسیر اسطوره‌های پورانه‌ای بر اساس کتاب تیرومَنتیرَم

ابوالفضل محمودی؛ فاطمه لاجوردی؛ پیمان صمیمی

7.

فرهنگ‌پذیری و گسترش مسیحیت در چین

احسان غنی فر؛ محمدرضا عدلی؛ بخشعلی قنبری

8.

نقد علامه طهرانی بر نظریه بی‌نیازی از استاد در سلوک

طاهره فهیمی نجم؛ رضا اسفندیاری اسلامی؛ مهدی نوروزی

9.

ریشه‌های آنیکونیسم در سنت و فرهنگ یهودی و بازتاب آن در دوران مدرن

فرزانه قیاسی نوعی؛ منصور معتمدی؛ مهدی حسن اده

10.

جستاری بر منابع مالی سازمان روحانیت در یهودیت و مسیحیت

احمد آقایی میبدی؛ محمدرضا کریمی‌والا؛ امیر عباس مهدوی فرد

11.

بررسی حیرت عارفانه در کتاب ابر ندانستن و مقایسه آن با منطق‌الطیر

روح اله موسوی؛ علیرضا جلالی

12.

«بررسی رابطه حقیقة محمدیة با حضرت محمد در مکتب ابن‌عربی با تکیه بر قرائت شارحان»

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان

13.

شناسنامه علمی شماره 33سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب