1.

جذب و حذف استرونسیوم پایدار و استرونسیوم ( رادیواکتیو ) به کمک جلبک قهوه ای Cystoseiraindica در رفع آلودگی های زیست محیطی

صفحه 1-10
رضا دباغ؛ حسین غفوریان؛ اکبر باغوند؛ غلامرضا نبی؛ حسین ریاحی

2.

مطالعه آزمایشگاه حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا

صفحه 11-18
یاسمن بابایی؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ فرشته قاسم زاده؛ محمدحسین ارباب زوار

3.

بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران

صفحه 19-28
رضا ارجمندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ رکسانا موگویی

4.

بررسی اثرات سولفات روی بر بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

صفحه 29-36
طاهره ناجی؛ شیلا صفائیان؛ مینا رستمی؛ مهرناز صبرجو

5.

مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد

صفحه 37-46
قاسمعلی عمرانی؛ فریده عتابی؛ مهربان صادقی؛ بهمن بنایی قهفرخی

6.

امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

صفحه 55-64
پریا امیریان؛ ناصر طالب بیدختی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ رامین نبی زاده

7.

مدیریت زیست محیطی زائدات جامد صنایع سنگبری مطالعه موردی استان قم

صفحه 65-74
محمد مسافری؛ محمد فهیمی نیا؛ رامین نبی زاده

8.

تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی

صفحه 75-84
وحید شاپوری؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ تقی عبادی

9.

بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران

صفحه 85-94
برهان ریاضی؛ ناصر قاسمی؛ فرهاد دبیری؛ الهه پورکریمی

10.

ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه

صفحه 95-102
رضا مرندی؛ نصرالله مجیدیان؛ سیدمحمد حجی خراسانی

11.

مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی

صفحه 103-123
یوسف زین العابدین؛ حمیدرضا پاک نژاد متکی

12.

بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور

صفحه 1-6


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب