1.

بررسی شاخص های پایداری عملکرد دانه و انتخاب ارقام پایدار گندم های بهاره در اقلیم ساحل خزر

صفحه 1-14
مجتبی وهاب زاده؛ معرفت قاسمی

2.

اثر کاربرد سایکوسل و محلول پاشی روی بر ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی

صفحه 15-29
احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار

3.

تاثیر پیش تیمار هورمونی بذر و کاربرد باکتری های آزادکننده فسفر بر رشد ذرت در شرایط تنش فسفر و تنش خشکی

صفحه 31-42
زهرا خالقی؛ زینب یارمحمودی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا اردکانی

4.

بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات بر عملکرد سینگل کراس 704 ذرت تحت شرایط تنش کم آبی

صفحه 43-55
سیدمحمدعلی کارگر؛ ایرج لطفی

5.

تاثیر میزان مصرف و شیوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در شرایط آب و هوایی جویبار

صفحه 57-64
عباس قنبری مالیدره؛ سلمان دستان

6.

اثر سطوح مختلف غلظت و تعداد دفعات محلول پاشی متانول بر عملکرد سویا

صفحه 65-77
میثم کورش لی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید وزان؛ فواد مرادی؛ محمدباقر خشامن

7.

ارزیابی اثر تاریخ کاشت در تحمل به تنش سرمای ژنوتیپهای گندم

صفحه 79-91
فرشاد حبیبی؛ قربان نورمحمدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علیرضا عیوضی؛ اسلام مجیدی هروان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب