1.

اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین و محتویات برخی عناصر مهم و کارائی مصرف آب در ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب

صفحه 1-13
احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار

2.

بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار

صفحه 15-20
زینب یارمحمودی؛ لادن آریانا؛ امید علیزاده

3.

ارزیابی کمی و کیفی چهاررقم کلزای پائیزه در شرایط تنش آبی

صفحه 21-29
حسین یونسی پور؛ مجید امینی دهقی

4.

بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات ژنوتیپ های سویا تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 31-45
سیدمحمدعلی کارگر؛ علی مصطفایی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سیدسعید پورداد

5.

بررسی اثر مصرف پاراکوات در مرحله پرشدن دانه بر عملکرد کمی و کیفی باقلا در تاریخ های مختلف کاشت

صفحه 47-59
مهرداد جیلانی؛ جهانفر دانشیان؛ محمد ربیعی

6.

بررسی اثر تنش گرمایی آخرفصل بر صفات زراعی و عملکرد ارقام ذرت شیرین در کشت بهاره در منطقه جیرفت

صفحه 61-72
رضا امیریان؛ احمد آئین؛ غلامرضا افشار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب