1.

تنش قطع آبیاری و محلول پاشی با اسید هیومیک وعصاره جلبک بر میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان وپرولین در سورگوم علوفه ای

صفحه 1-12
محبوبه تقدسی؛ نصرت اله حسنی؛ جعفرمسعود سینکی

2.

تأثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 13-26
میعاد فرجی پائین رودپشتی؛ حمیدرضا مبصر؛ عباس قنبری مالیدره؛ حسین نظری ناسی

3.

بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

صفحه 27-38
شهرام کریمی پاشاکی؛ سیدمحمدجواد میرهادی؛ محمد ربیعی؛ عباس شهدی کومله

4.

بررسی تحمل به تنش خشکی در لاینها و ارقام گندم نان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی

صفحه 39-50
نسیبه سلطانی نژاد؛ منوچهر خدارحمی؛ محمدرضا جلال کمالی؛ اسلام مجیدی هروان؛ غلامحسین احمدی

5.

بررسی اثر پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی شلغم روغنی در تنش خشکی آخر فصل

صفحه 51-62
امیرنوشان شجاعی؛ بابک دلخوش؛ امیرحسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی

6.

اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه

صفحه 63-71
کاوه خاکسار؛ حسین رضا بادروج؛ آیدین حمیدی؛ امیرحسین شیرانی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب