1.

مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی

صفحه 1-12
مجید عباسپور؛ سعیدرضا صباغ یزدی؛ امیرحسین جاوید؛ سید احمد میرباقری

2.

بررسی مقاومت بدنه شناورها در دریای آرام

صفحه 12-24
داریوش منصوری؛ مسعود ترابی آزاد

3.

تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران

صفحه 25-34
محمود کرمی؛ محمد ابراهیم عامری

4.

بررسی اثرات حضور Mnemiopsis leidyi در دریای خزر

صفحه 35-54
عباس اسماعیلی؛ پرونی فرشچی؛ فریبا درویشی

5.

اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم

صفحه 55-74
ثریا جواهریان؛ محمود شریعت؛ حسنعلی لقایی

6.

وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران

صفحه 75-86
پروین نصیری؛ فرهنگ فرهمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب