1.

بررسی ارتباطات بین فردی و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری مشتری به ارائه کننده خدمت

صفحه 1-14
کامبیز حیدرزاده؛ دریا حسینی فیروز آبادی

2.

شناسایی و رتبه بندی معیارهای خرید مشتریان خودروهای سواری متوسط قیمت در شهر تهران با استفاده از AHP فازی

صفحه 15-40
محمدعلی عبدالوند؛ صبرا فریدون فر

3.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصر ف کننده (با استفاده از مدل آکر)

صفحه 41-59
محمود محمدیان؛ راحیل شفیع ها

4.

بررسی وارزیابی رابطه بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید

صفحه 61-84
بهرام خیری

5.

ارائه مدل تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) به منظور سنجش رضایت مشتریان

صفحه 85-102
منیژه حقیقی نسب؛ بهاره عابدین

6.

ارزیابی نقش سیستم مدیریت بازاریابی ترافیک بین الملل در شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد الگویی جهت بهینه کردن توانمندی های مدیریتی آن

صفحه 103-121
بهروز کافی؛ مهوش عبدالکریمی

7.

میزان آشنایی و رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک در ایران

صفحه 123-139
تورج صادقی

8.

بررسی کیفیت خدمات در سیستم بانکی دولتی و خصوصی با استفاده از مدل پنج بعدی SERVQUAL

صفحه 141-155
حمیدرضا سعیدنیا؛ سید محمد اشرافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب