1.

تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

صفحه 1-19
فرزین رضایی؛ سکینه سلیمانی راد

2.

بررسی تأثیراستفاده از شاخصهای مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاهمدت سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 21-33
رضا تهرانی؛ محمد اسماعیلی

3.

تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکتها با استفاده از مد لهای شدت

صفحه 35-47
کریم نوروزی پور؛ حسن داداشی؛ مهدی محمدی

4.

انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برنامه ریزی آرمانی(GP)

صفحه 49-63
محمد غلی افشارکاظمی؛ مریم خلیلی عراقی؛ احمد سادات کیایی

5.

تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

صفحه 65-81
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی

6.

بررسی ارتباط بین نرخ تورم با نرخ بهره بر اساس تئوری اثر فیشر در اقتصاد ایران

صفحه 83-98
پرویز سعیدی؛ رضا مظهری؛ حسن ولیان

7.

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ

صفحه 99-110
فاطمه بزازان؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله؛ سولماز صفری

8.

بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

صفحه 11-122
اعظم احمدیان؛ حسین امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب