1.

مدیریت بافت‌های تاریخی- فرهنگی با تعیین عرصه‌های بحرانی به کمک منطق فازی با استفاده از GIS

صفحه 1-12
محمدرضا پورجعفر؛ هادی رضایی راد

2.

بررسی علل تغییر کالبدی در مرکز شهر تهران و راهکارهای تعدیل آن از نظر مدیریت شهری (مورد: منطقه شش)

صفحه 13-26
حمیده رشادت جو؛ پدرام طلوعی

3.

مکان یابی مناظر موقت شهری در راستای ارتقاء کیفیت محیط‌های شهری (نمونه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد)

صفحه 27-38
قدیر صیامی؛ نیلوفر هریوندی؛ تهمینه کنگی

4.

برنامه‌ریزی استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی شهری با روش SWOT

صفحه 38-50
سجاد ولی‎پور؛ محمدرضا اکبری؛ کیانوش ذاکر حقیقی

5.

رابطه سازمان فضایی و نفوذپذیری شهر با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج

صفحه 51-60
روزبه خلقت دوست؛ افسانه زمانی مقدم؛ سیده تناز شمس آبادی

6.

سطح‌بندی میزان توسعه یافتگی اجتماعی-اقتصادی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل تاپسیس

صفحه 62-72
بهار منوچهری؛ اسماعیل شیعه

7.

نقش شهرداری در ارتقای اخلاق شهروندی (شهرداری منطقه ١٧تهران)

صفحه 77-87
مهدیه اودرخانی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهدی پورقاسم میانجی

8.

نقش آموزش شهروندی بر میزان پذیرش اجتماعی مدیران فرهنگی در سازمان‌های آموزشی

صفحه 88-99
رمضان جهانیان؛ مهرنوش حمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب