1.

بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمان ها از دیدگاه کارمندان

صفحه 1-16
علی ربیعی؛ زهرا نظریان؛ زهرا بهبهانی

2.

رابطه فضای مجازی (اینترنت) با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران

صفحه 17-30
محمدرضا تاجیک؛ نازنین کاظمینی

3.

بررسی ارزش های اجتماعی در قومیت های مختلف شهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقاء آن

صفحه 31-51
تقی آزاد ارمکی؛ نظیر ممتاز جهرمی

4.

ارائه مدل مدیریتی مطلوب به منظور ساماندهی کودکان کار و خیابان (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحه 53-69
مهدیه سلیمانی؛ ابراهیم حاجیانی

5.

بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی

صفحه 71-86
صدیقه صائمیان؛ مقدسه محمدیان؛ حمید میر معینی؛ فرزانه شاهرخی

6.

نقش فرهنگ سازمانی در تعالی اخلاق حرفهای در سازمانها (مطالعه موردی سازمانهای پژوهشی استان قم)

صفحه 88-102
علی باقی نصرآبادی؛ مجید سلیمانی

7.

رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی مورد کاوی معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 103-122
فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ حمیده رشادت جو؛ بهرام رضایی

8.

بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان

صفحه 124-142
مصطفی فیض ثابت؛ سید عبدالحسین مختاباد؛ فاطمه براتلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب