1.

نقش حمایت دولتی از شرکت‌ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی‌سازی)

صفحه 1-16
فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید حسین حسینی؛ محسن جعفری

2.

بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران

صفحه 17-28
مسعود پورکیانی؛ کیمیا سادات میرکمالی؛ زاهده شفیعی

3.

حکمرانی خوب با تأکید بر سازمان‌های غیر دولتی (NGO)

صفحه 29-37

4.

تأثیر دور کاری و منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

صفحه 39-58

5.

موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده)

صفحه 59-67
کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا حیدری کرد زنگنه؛ محمدعلی زارعی

6.

اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری

صفحه 69-83
منوچهر منطقی؛ سیده منا شیرخورشیدی

7.

بررسی رابطه بین توانمندی روان‌شناختی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی)

صفحه 85-94
محمد ودادی؛ احمد مهرآرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب