1.

ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی میزان هدایت الکتریکی رودخانه زرینه رود

صفحه 1-16
علی خوشنظر؛ تورج نصرآبادی؛ پویان عباسی مائده

2.

مقایسه و رتبه بندی روش های متداول در پایش NO2 در هوا با استفاده ازمدل تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 17-26
حمیده ثمری جهرمی؛ حسن حسین زاده اصل

3.

برخی از روش‌های افزایش کارآیی گیاه‌پالایی فلزات سنگین

صفحه 28-38
محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش‌شهرکی؛ رضوان نادری

4.

مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز ساخت سکوهای نفتی و ارایه راهکارهای مدیریتی بهبود (مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت )

صفحه 39-67
هدی السادات حسینی؛ تورج دانا؛ رضا ارجمندی؛ ایمان شیریان پور

5.

برآورد قیمت آب پای سدها در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان خراسان رضوی

صفحه 68-75
فاطمه رحمانی؛ حسین انصاری

6.

بررسی وضعیت رویکرد محیط زیستی زنان خانه‌دار شهر ایلام

صفحه 77-87
مریم عزیزی؛ حسین مهدی زاده؛ سید محمد شبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب