1.

نقش توریسم در بهبود وضعیت اقتصادی روستاهای شهرستان تالش (مطالعه موردی: روستای شیرآباد)

صفحه 7-17

2.

بررسی راهکارهای آموزشی- ترویجی مؤثر بر مدیریت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: استان ایلام

صفحه 19-31

3.

تحلیل تمایل کشاورزان شهرستان کرمانشاه به جایگزینی کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی

صفحه 34-47

4.

بررسی مؤلفه‌های ضروری برای کاربرد اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

صفحه 50-62

5.

شناسایی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضاء تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام

صفحه 64-77

6.

موانع کاربرد انرژی خورشیدی از دیدگاه گلخانه داران استان تهران و البرز

صفحه 80-94

7.

شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی تعاونیهای کشاورزی استان تهران

صفحه 96-106

8.

تأثیر ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانی

صفحه 108-118


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب