1.

بررسی رابطه مؤلفه‌های فرهنگی با ارتقاء زنان در مشاغل مدیریتی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

صفحه 1-17
سید رضا صالحی امیری؛ لیلا اشرفجو

2.

اندازه‌گیری سرمایه فرهنگی و مقایسه آن میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

صفحه 20-34
علی اکبر رضایی؛ مریم بختیاری

3.

بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست از دیدگاه شهروندان شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تهران)

صفحه 36-51
عباسعلی قیومی؛ کامران محمدخانی؛ مجید محمد سمنانی

4.

بررسی رابطه برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی و نوآوری شغلی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان)

صفحه 54-64
مهدی نورالدین موسی؛ محمد حسین پور؛ حسین وظیفه دوست

5.

بررسی تأثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت آلومینیوم پارس شهر صنعتی کاوه)

صفحه 66-80
طهمورث آقاجانی؛ غلامرضا عزیزی؛ بهزاد شوقی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم آبادی

6.

بررسی رابطه‌ی هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان آب و برق خوزستان)

صفحه 82-93
مریم جلیلیان؛ بهمن حاجی پور؛ محمد حسین پور

7.

بررسی رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت

صفحه 96-113
هادی رزقی شیرسوار؛ حمید شفیع زاده؛ مسلم باقی زاده

8.

بررسی نگرش معلمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

صفحه 116-128
احمد حدادیان؛ مرتضی بینش؛ زیبا نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب