1.

هزینه های خارجی تولید برق از نیروگاه های فسیلی: بصورت موردی ایران

صفحه 3-6
معصومه ترکی؛ زهرا عابدی

2.

ارزیابی رابطه استرس شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغلی در کارگران برق کار یک مدیریت توزیع نیروی برق

صفحه 7-14
هادی نگهداری؛ هاشم نگهداری

3.

ارزیابی و مقایسه تطبیقی عملکرد سیستم مجوزکار در یک سکوی نفتی فراساحل

صفحه 15-20
حسین میردریکوند؛ پروین نصیری؛ نبی اله منصوری

4.

امکان سنجی استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان در دشت یزد-اردکان

صفحه 21-26
مریم مروتی؛ مسعود منوری؛ امیرحسام حسنی؛ زهرا روستا

5.

تعیین میدانی میزان آلاینده های هوا و شاخص PSI در توقفگاه های اتوبوس های درون شهری تهران

صفحه 27-32
نبی اله منصوری؛ امیر جمشیدی قاسم آبادی

6.

برآورد حجم پسما ند های کشاورزی قابل استفاده در صنایع چوب و کاغذ (مطالعه موردی: استان گلستان)

صفحه 33-38
رویا فضلی؛ سعید کامرانی؛ نورالدین نظرن‍ژاد

7.

پهنه بندی سرب، کروم، کبالت، مس و نیکل در خاک سطحی شهرستان همدان با استفاده از GISو زمین آمار

صفحه 39-48
پریسا فرزانه؛ علیرضا سفیانیان؛ فرامرز معطر

8.

مدیریت بازیافت پسماند در شهرک صنعتی سمنان

صفحه 49-56
مینا گشایشی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست

9.

طبقه بندی تناسب اراضی منطقه آق قلا به منظور استفاده پایدار از اراضی

صفحه 57-64
سیروس شاکری؛ عزیز مومنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب