1.

مناسب ترین شیوه جداسازی سودوموناس از محیط آبی (شوینده شامپو)

صفحه 1-10
کرامت الله ایماندل؛ لیدا مرادخانی؛ شراره شهیدی

2.

کاربرد کربن فعال در حذف رنگ پساب صنایع نساجی

صفحه 11-20
جعفر نوری؛ امیر حسام حسنی؛ الهام دهقان نژاد

3.

ارزشگذاری خسارت وارده ناشی از مواد نفتی بر پوشش گیاهی تالاب شادگان

صفحه 21-30
عباس اسماعیلی ساری؛ کرامت الله ایماندل؛ شاروسین شاروسین

4.

مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج و نقش آن در کاهش مصرف سموم در شمال ایران

صفحه 31-40
احمد مهدوی؛ فرید غلامرضا فهیمی

5.

بررسی آلودگی میکروبی قسمت های مختلف اتاق های عمل جراحی یک بیمارستان در تهران (سال 1379)

صفحه 41-50
مرتضی کاشفی الاصل؛ محمد ربانی؛ افسانه رستگار مقدم مودب

6.

بررسی باقی مانده حشره کش های لیندن و دیازینون در محصول برنج شالیزارهای شهرستان تنکابن سال 1378

صفحه 51-59
منصوره شایقی؛ سیف الدین جوادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب