1.

عوامل تاثیر‌گذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان‌های کشور

صفحه 7-14
لیلا والی؛ علیرضا کافیان تفتی؛ اقدس صوراسرافیل؛ فاطمه عطااللهی

2.

عوامل موثر بر اجرای گایدلاین شناسایی صحیح بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت: 1392

صفحه 15-24
اندیشه رضایی پور؛ سمیه حسام

3.

ارزیابی تاثیر آموزش مهارت‌های ICDL بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از دید فراگیران

صفحه 25-32
سید رضا میرحسینی؛ محمد امیری؛ فریبا امین هراتی؛ مهدی کلاتهایی؛ شیما نادری

4.

عوامل تاثیر‌گذار بر نگرش مراجعین به داروخانه نسبت به نقش داروساز: شهر تهران 1393

صفحه 33-40
عاطفه آقایی؛ محسن خلیلی میبدی؛ علی خلیلی میبدی

5.

کارایی هزینه‌های عمومی و خصوصی سلامت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 41-51
مریم فتاحی؛ سجاد برخورداری

6.

رابطه سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صفحه 53-63
فرزاد فرجی خیاوی؛ محمد ویسی؛ احمد طهماسبی قرابی

7.

رابطه دیدگاه 360 درجه در هوش عاطفی و نوآوری مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر تهران: 1391

صفحه 65-72
پوران رئیسی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ علی غفاریان

8.

عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان

صفحه 73-89
غلامرضا رضایی؛ لیلا رضایی؛ حمیدرضا رضایی

9.

چکیده انگلیسی مقالات این شماره

صفحه 6-13


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب