1.

اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت اعضای ستاد مدیریت بحران ارائه راهبردهای آموزشی مناسب در مدیریت بحران زمین لرزه

صفحه 1-27
دکتر اختر جمالی؛ کیوان فاتحی منش

2.

مدیریت بحران در تصادف ها رانندگی (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 29-61
میرنجف موسوی؛ حسن اسماعیل زاده؛ علی باقری کشکولی

3.

بررسی تاثیر عوامل رفتاری بر کارافرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری تهران

صفحه 63-80
ابوالفضل صمدیان

4.

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند در شهرک شهید خرازی ناحیه ٣ منطقه ٢٢

صفحه 81-113
دکتر اسمعیل کاوسی؛ معصومه دادوند

5.

بررسی تأثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل و نقل بافت قدیم شهر تبریز

صفحه 115-143
هوشنگ سرور؛ امید مبارکی؛ صدیقه امیری

6.

در تعالی مدیریت شهری SWOT نقش تجزیه و تحلیل (مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران)

صفحه 145-164
کاوه حاتمی

7.

جایگاه تکنیک دلفی درمدیریت و برنامه ریزی شهری

صفحه 165-185
رحیم سرور؛ طاهر پریزادی؛ حسن حسینی امینی

8.

ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژه یکطرفه کردن خیابان ولیعصر

صفحه 187-215
دکتر معصومه مطلق؛ جمشید گراوند؛ جمیله فدوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب