1.

آینده نگری گسترش سکونتگا ههای غیررسمی در مناطق شهری آذربایجان غربی و راهبردهای مدیریتی آن

صفحه 1-20
دکتر رحیم سرور؛ مجید روستا

2.

بررسی و تعیین آسیب های روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری

صفحه 21-42
دکتر سید رضا صالحی امیری؛ سپیده محمد

3.

تبیین روش شناسی استفاده از مدل مدیریت ریسک در مدیریت بحران در مناطق شهری(مطالعه موردی استفاده از ارزیابی نیمه کمی ریسک و رادار مدل در تعیین میزان ریسک زلزله در منطقه ۱۳ شهرداری تهران)

صفحه 43-69
اردشیر سیاح مفضلی؛ ندیمه صحفی

4.

طراحی و ساماندهی پارکها در محیط زیست شهری (مطالعه موردی پارک ۸ شهریور شهر سمنان)

صفحه 71-87
اکرم الملوک لاهیجانیان؛ شادی شیعه بیکی

5.

مدیریت شهری و نقش مداخلات اجتماعی انجمن های محلی در کاهش آسیب های اجتماعی شهری

صفحه 89-125
سروش فتحی؛ زهرا زارع؛ حسن عماری

6.

تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

صفحه 128-144
اسماعیل کاوسی؛ هادی رزقی شیرسوار

7.

نقش استراتژیک دولت الکترونیک در تحقق چش مانداز شهر الکترونیک

صفحه 145-180
مهرزاد سرفرازی

8.

نقش رسان ههای جمعی در توسعه ورزش شهروندی (همگانی)

صفحه 181-192
دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ محمود پاشائی؛ رحیم مدبری کلیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب