1.

نقش اینترنت در توسعه سیاسی

صفحه 9-17
سید وحید عقیلی؛ علی جعفری

2.

طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری

صفحه 19-27
محمد سلطانی فر؛ احمد یحیایی ایله ای

3.

بررسی عوامل سیاسی موثر در توسعهی آزادی مطبوعات در ایران

صفحه 29-42
سارا محمدپور خبازی؛ ندا محمدپور خبازی

4.

بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی وجهانی شدن

صفحه 43-51
هومن الوندی؛ محسن نایبی

5.

بررسی هنجارهای اخلاقی در فضازی مجازی(اینترنت)

صفحه 53-61
آمنه بختیاری

6.

اعتبار رسانه ای به عنوان یک منبع استراتژیک بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه ای در مدل های مدیریت استراتژیک

صفحه 63-72
بیتا شاه منصوری؛ پوریا شاه منصوری

7.

عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق)

صفحه 73-86
محمد حامدی

8.

بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه

صفحه 87-104
آنی میرزاخانیان

9.

تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

صفحه 105-116
عبدالرضا شاه محمدی؛ علیرضا قرائتی

10.

بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

صفحه 117-127
حبیب صبوری خسروشاهی؛ نفیسه توکلی نیا

11.

رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس)

صفحه 129-139
سید علی رحمانزاده؛ اسماعیل کاوسی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی

12.

کارکرد بازیهای رایانه ای در رفتار نوجوانان

صفحه 141-150
روانبخش منصوری

13.

نگاه جامعه شناختی به گروه های اجتماعی مجازی

صفحه 151-164
حسن سبیلان اردستانی

14.

راهکارهای توسعه روابط عمومی الکترونیک در سازمانهای رسانه ای (موردمطالعه: مدیران انجمن روابط عمومی ایران)

صفحه 165-181
محمدرضا حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب