1.

هویت ملی در عصر جهانی شدن

صفحه 9-16
سمیه تاجیک اسماعیلی

2.

آسیب شناسی وب سایت های خبری- تحلیلی در ایران و ارائه مدلی مطلوب برای اصلاح ساختار آن

صفحه 17-38
داود آقارفیعی

3.

اهمیت مدیریت دانش در سازمانهای رسانه ای صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو)

صفحه 39-49
سید محمد رضا صالحی

4.

بررسی تاثیر ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: مدیران انجمن روابط عمومی ایران)

صفحه 51-63
محمدرضا حقیقی

5.

بررسی نحوه نگرش مدیران ارشد دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری در مورد نقش و جایگاه روابط عمومی و ملاکهای انتصاب مدیر روابط عمومی

صفحه 65-81
فیروز دیندار فرکوش؛ روح الله احمد زاده کرمانی؛ منیره نورمحمدیان

6.

عوامل اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری کودکان از تلویزیون

صفحه 83-96
سارا محمدپور؛ محسن نایبی

7.

تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی (با تاکید بر تئوری شبکه)

صفحه 97-107
غلام عباس توسلی؛ امرالله امانی کلاریجانی

8.

نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی

صفحه 109-120
نازنین ملکیان؛ رضا علی پور

9.

بررسی رابطه خشونت تلویزیونی با خشونت واقعی در میان کودکان

صفحه 121-133
فرزاد فولادی راد

10.

بررسی اثر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی 1 بر نگرش مخا طب

صفحه 135-147
نادر صادقی لواسانی نیا؛ مجتبی حیدری

11.

بررسی نقش ارتباطات کلامی در ایجاد انگیزه بعنوان عاملی تاثیرگذار بر مدل تعالی سازمانی : EFQM

صفحه 149-156
علی اکبر فرهنگی؛ عطیه رحیمی

12.

اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

صفحه 157-166
بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی

13.

بررسی تاثیر همگرایی رسانه ای بر سیاستگذاری های رسانه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت و تکنولوژی

صفحه 167-183
نصرالله اسکندری؛ بی بی سادات میر اسماعیلی

14.

عوامل مؤثّر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون

صفحه 185-202
نوروز هاشم زهی؛ سمیه سادات مهدوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب