1.

روش و چگونگی تهیه مقالات برای مجله علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

صفحه 3-10

2.

ساخت مدل تخصیص پویا و بلند مدت برای آب کشاورزی

صفحه 11-25
رضا اردکانیان؛ اکبر کریمی؛ مهدی عالمی

3.

توسعه مدل فنی و اقتصادی مقایسه سیستم اتوبوسهای تندرو (BRT) و سیستم قطار سبک شهری (LRT)

صفحه 26-34
سید محمد سید حسینی؛ علیرضا زمانیان

4.

خواص فیزیکی و مکانیکی بتنهای حاوی لاستیک خردشده

صفحه 35-43
علیرضا خالو؛ مهدی دهستانی کلاگر؛ پیمان رحمت آبادی

5.

مدلسازی المان محدود رشد ترک چسبنده در محیط های متخلخل اشباع

صفحه 44-57
امیر رضا خویی؛ مسعود مفید؛ امید رضا بارانی

6.

کاربرد مدلسازی محیط ناپیوسته در شناخت ناپایداریهای ساختاری در شیبهای سنگی درزهدار

صفحه 58-66
علی نورزاد؛ محمد امینپور

7.

شبیه سازی جریان آشفته دو بعدی در اطراف پایه پل با شکل دلخواه توسط ویرایش تحلیلگر گالرکین حجم NASIR محدودآب کم عمق نرم افزار

صفحه 67-79
سعیدرضا صباغ یزدی

8.

طراحی بهینه سدهای انحرافی با استفاده از روش توپولوژی

صفحه 80-88
ابوالفضل شمسایی؛ حسن احمدی

9.

ارتقاء انسجام برنامه ریزی و کنترل پروژه با محوریت ساختار شکست کار

صفحه 89-102
مجتبی حسینعلی پور؛ حسام الدین سادات صفوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب