1.

بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان

صفحه 1-15
محمد امین سلطانی پور؛ علی اصغر مجروحی

2.

اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار

صفحه 17-22
فرید عمیدی فضلی؛ فریبا رجبی؛ غلام خداکرمیان؛ اسداله بابای اهری

3.

بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.)

صفحه 23-29
هانیه فرجی جلالی؛ احمد مجد؛ صدیقه مهرابیان؛ طاهر نژاد ستاری

4.

فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.)

صفحه 31-43
مه لقا قربانلی؛ فصیحه لیوانی؛ آرین ساطعی

5.

تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L.

صفحه 45-58
مه لقا قربانلی؛ صدیقه اربابیان؛ حلیمه رضایی

6.

بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی

صفحه 59-66
وحید حمایت خواه جهرمی؛ حبیب اله جوهری؛ سید مجتبی مساوات جهرمی؛ بهنام هروز نام؛ حسین کارگر

7.

آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران

صفحه 67-74
فهیمه سلیم پور؛ مهدیه ابراهیمیان

8.

شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برخی از گونه‌های جنس Marrubium در ایران

صفحه 75-83
لیلا شفیعی دستجردی؛ علی مازوجی؛ طلایه پورفرزانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب