1.

بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-18
یحیی حساس یگانه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ ابراهیم نوروزبگی

2.

ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق TOPSIS در تحلیل پوششی داده ها)

صفحه 19-30
محمدرضا رستمی؛ جواد قاسمی؛ فرزانه اسکندری

3.

تاثیر استاندارد های ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 31-45
هاشم نیکومرام؛ زاد اله فتحی

4.

رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار(MVA)به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 47-60
قدرت اله طالب نیا؛ اسماعیل شجاع

5.

اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه های نمایندگی

صفحه 61-75
هاشم ولی پور؛ علی خرّم

6.

بررسی عوامل مؤثر برارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 77-87
عباس طالب بیدختی؛ سمیه علیشاهی

7.

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی

صفحه 89-102
مهدی مرادزاده فرد؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی دیندار یزدی

8.

بررسی شکاف بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلین اجرائی حسابداری مدیریت در اولویت بندی مفاهیم و تکنیک های آن

صفحه 103-122
علی اکبر نونهال نهر؛ منوچهر رحمتی قورولو

9.

اخلاق انتقادی به مثابه بستری برای حسابداری انتقادی

صفحه 123-134
سعید عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد گودرزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب