1.

بررسی رابطه ارزش افزوده نیروی کار و شاخص های ارزیابی عملکرد تعهدی و نقدی شرکت در صنعت محصولات دارویی

صفحه 1-15
دکتر زهره حاجیها

2.

تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود

صفحه 17-33
احمد لطفی؛ میثم حاجی پور

3.

بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر جلب نظر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 35-48
دکتر قدرت اله طالب نیا؛ دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ منصوره شهسواری

4.

ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی (مطالعه موردی: شرکت تالیا)

صفحه 49-58
دکتر مهرزاد مینویی؛ دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ نازنین نادری

5.

ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

صفحه 59-80
دکتر هاشم نیکومرام؛ حیدر محمدزاده سالطه

6.

حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن (تحلیل تعاملی و رفتاری)

صفحه 81-91
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ آرزو جلیلی

7.

بررسی نقش گزارش تفریغ بودجه در اعمال نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت

صفحه 93-103
دکتر کرم اله دانشفرد؛ حسن قزلباش

8.

استفاده از تکنیک ترکیبیTOPSIS-DEA به منظور ارائه رویکردی در جهت ارزیابی چنددوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 105-119
دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ کاوه عبدالوند

9.

تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرائم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای

صفحه 121-140
دکتر رمضانعلی رویایی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب