1.

بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 1-18

2.

بررسی استفاده از معیارهای مالی در ارزیابی طرح‌های سرمایه‌ای در صنعت نفت ایران

صفحه 19-46

3.

برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)

صفحه 47-72

4.

طراحی الگوی شناسایی و محاسبه هزینه‌های کیفیت در صنایع خودرو سازی

صفحه 73-95

5.

ارزیابی کارایی در بانک های دولتی ایران با استفاده از روش DEA

صفحه 97-121

6.

کاربرد درجه اهرم اقتصادی جهت سنجش تاثیر متغیر‌‌های کلان اقتصادی بر روی عملکرد شرکتها

صفحه 123-137

7.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی

صفحه 139-163

8.

بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر (اهداف تولیدی، اشتغالزایی، سودآوری) در طرح بنگاههای زود بازده در استان قم

صفحه 165-189


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب