1.

اقتصاد دلاری و سپرده های ارزی: بحث نظری و مفاهیم آم از دید اقتصاد کلان

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 31-51

2.

الگوی اقتضایی و ایجابی در خط مشی گذاری عمومی

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 20-30

3.

الگوی ریاضی محاسبه همزمان قیمت های ترجیحی و تعداد قطعات در طرح های غیر انتفاعی آماده سازی زمین

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، آبان 1368، صفحه 40-51

4.

بررسی سوبسید دولت به آموزش عالی

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، آبان 1368، صفحه 53-62

5.

پول در اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، آبان 1368، صفحه 64-95

6.

چگونگی تنظیم روابط کارگر کارفرما در صنایع

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 86-97

7.

ماهیت و مبانی مدیریت

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 13-19

8.

مدیریت آموزشی، اولویتی پنهان

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، آبان 1368، صفحه 19-38

9.

مسئله تعدیل حسابهای دنیای خارج مسئله حساب معاملات با دنیای خارج

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 62-85

10.

نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 2)، آبان 1368، صفحه 4-17

11.

نقدی بر نظریه پردازی دراقتصاد

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 52-61

12.

نقد و درآمد بر «مارکسیسم وبوروکراسی»

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 1)، تیر 1368، صفحه 5-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب