1.

اثر مالیات بر شرکت ها در سرمایه گذاری بخش خصوصی

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، آبان 1372، صفحه 79-86

2.

ارائه و به کارگیری مدل آنتروپی تئوری اطلاعات برای تحلیل و پیش بینی اجزای جدول داده- ستانده

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، آبان 1372، صفحه 5-22

3.

بهسازی نیروی انسانی چاره ساز مشکل اثر بخشی سازمان

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، آبان 1372، صفحه 87-92

4.

تأثیر ماهیت شغل در ایجاد انگیزه کار و رشد افراد

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، آبان 1372، صفحه 43-56

5.

تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری « زندگی را قابل کار کردن و کار را قابل زندگی کنید»

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، اسفند 1371، صفحه 39-60

6.

تحلیل بازار بورس اوراق بهادار و کاربرد آن در فرایند خصوصی سازی (مورد ایران)

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، آبان 1372، صفحه 23-41

7.

تحلیل مقایسه ای حد بهینه سرمایه گذاری در دو نظام بانکداری سرمایه داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسک

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، اسفند 1371، صفحه 3-38

8.

«تفاوت مدیریت و رهبری» نقش واقعی رهبران چیست؟

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 16و 17)، فروردین 1372، صفحه 77-89

9.

جامعه جدید سازمان ها

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، اسفند 1371، صفحه 79-95

10.

حدود کارایی سیاست های تعدیل اقتصادی

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، اسفند 1371، صفحه 61-78

11.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت های چند ملیتی آمریکا (1990-1897)

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، آبان 1372، صفحه 57-77

12.

علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 16و 17)، فروردین 1372، صفحه 5-32

13.

مدیریت فرهنگ سازمان « تدبیری راهبردی «استراتژیک» در جهت توفیق سازمان ها»

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 16و 17)، فروردین 1372، صفحه 33-50

14.

مکانیزم انتقال اثر حجم پول بر سطح قیمت ها و متغیرهای ئاقعی اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 16و 17)، فروردین 1372، صفحه 51-75


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب