1.

پیرامون اهمیت تئوری توزیع درامد نئوکلاسیک

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 20 و21)، تیر 1373، صفحه 57-66

2.

پژوهشی تئوریک و کاربردی در زمینه میزان وابستگی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، بهمن 1372، صفحه 15-39

3.

تخمین تابع عرضۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (54-1342)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 20 و21)، تیر 1373، صفحه 37-55

4.

جایگاه ارزش در متدلوژی و نظریه پردازی اقتصادی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 20 و21)، تیر 1373، صفحه 5-16

5.

روش شناسی علم اقتصاد

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 20 و21)، تیر 1373، صفحه 17-36

6.

ماهیت «تغییر» و تفاوت آن با «توسعه سازمان» (OD)

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، بهمن 1372، صفحه 5-13

7.

مدیریت مسیر رشد شغلی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، بهمن 1372، صفحه 41-67

8.

مسؤولیت اجتماعی سازمان ها و اخلاق در مدیریت

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 20 و21)، تیر 1373، صفحه 67-89

9.

منابع نیروی انسانی برای حداکثر بهره وری در زمینه فرهنگ های مختلف اسلامی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 20 و21)، تیر 1373، صفحه 91-116

10.

نقش عمل بازتابی (انعکاسی) راهبردهای بهسازی منابع انسانی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، بهمن 1372، صفحه 69-82


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب