1.

ارائه یک الگوی نظری برای کنترل و مهار فساد اداری

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 36 )، فروردین 1377، صفحه 87-109

2.

ارزیابی تأثیر حقوق و مزایای مدیران ارشد بر عملکرد شرکت از نظر سهامداران

دوره 10، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1377، صفحه 57-70

3.

ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی از طریق شاخص های مالی/ عملیاتی شرکت های واگذار شده

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 36 )، فروردین 1377، صفحه 19-42

4.

از خود بیگانگی انسان از نظر اسلام و سایر مکاتب

دوره 10، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1377، صفحه 5-25

5.

بررسی انگیزش در مدیریت اسلامی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 37)، تیر 1377، صفحه 5-32

6.

برنامه ریزی تولید و زمان بندی عملیات: یک رویکرد جدید

دوره 10، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1377، صفحه 43-55

7.

تغییر و نوآوری، ضرورتی اجتناب ناپذیر در مدیریت امروز

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 36 )، فروردین 1377، صفحه 43-60

8.

ساختار قابل انعطاف منابع انسانی در شرایط تولید بهنگام

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 36 )، فروردین 1377، صفحه 8-18

9.

سنجش کارایی در بانک های تجاری ایران و ارتباط آن با ابعاد سازمانی و مالی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 37)، تیر 1377، صفحه 49-64

10.

فشار روانی در سازمان

دوره 10، شماره 2(پیاپی 37)، تیر 1377، صفحه 65-87

11.

مبانی نظری مدیر گرایی و مقایسه آن با الگوی سنتی اداره

دوره 10، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1377، صفحه 71-80

12.

مختصری پیرامون تابع تولید نئوکلاسیک

دوره 10، شماره 2(پیاپی 37)، تیر 1377، صفحه 33-47

13.

مشکلات مردم شناسی فرهنگی در مدیریت رفتار سازمانی

دوره 10، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1377، صفحه 27-41

14.

مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مثابه اهرمی برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 36 )، فروردین 1377، صفحه 61-86


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب