1.

ارائه الگویی برای جلب گردشگران خارجی به ایران با تکیه بر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، خرداد 1380، صفحه 5-20

2.

ارزیابی توان و مکانیابی اراضی حاشیه سد درودزن برای کاربری تفرجی

دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 1-16

3.

ارزش گذاری اقتصادی (تفرجی) پارک جنگلی سی سندگان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 103-110

4.

ارزشگذاری خسارت وارده ناشی از مواد نفتی بر پوشش گیاهی تالاب شادگان

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 21-30

5.

امکان سازی افزایش بهره وری تصفیه خانه فاضلاب های غلیظ یک کارخانه لبنیات

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 1-12

6.

بررسی آلودگی میکروبی قسمت های مختلف اتاق های عمل جراحی یک بیمارستان در تهران (سال 1379)

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 41-50

7.

بررسی باقی مانده حشره کش های لیندن و دیازینون در محصول برنج شالیزارهای شهرستان تنکابن سال 1378

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 51-59

8.

بررسی بوم شناختی پرندگان آبزی در تالاب گمیشان

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 83-100

9.

بررسی تأثیر افزایش سرمایه نسبت سودآوری شرکت ها

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تیر 1380، صفحه 35-57

10.

بررسی توان اشتغال زایی صادرات و واردات در فعالیت های اقتصادی ایران

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تیر 1380، صفحه 91-110

11.

بررسی جذب بیولوژیکی سلنیت (Seo) توسط گونه قارچی Rhizopus arrhizus بر پایه مطالعه تاثیر pH و غلظت بیومس

دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 43-56

12.

بررسی کارایی برکه های تثبیت تلفیقی در تصفیه فاضلاب شهری

دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 33-43

13.

بررسی میزان ارتباط بین هموار سازی و ثروت سهامداران (ارزش سهام در بازار بورس)

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، خرداد 1380، صفحه 85-97

14.

بررسی وضعیت تولید, نگهداری و سیستم جمع آوری مواد زاد جامد در سالهای 1363 و 1373 در ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 49-60

15.

بررسی و مطالعه زیست محیطی آب بندان های سید محله و لپوی زرین کلا

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 73-90

16.

بهینه یابی دینامیکی سیستم های تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس, تبادل یونی و ترسیب شیمیایی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 33-48

17.

جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، خرداد 1380، صفحه 67-84

18.

چرخابه ها (Eddies) در خلیج فارس

دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 17-32

19.

حسابرسی مدیریت

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تیر 1380، صفحه 111-131

20.

دیدگاه های مدیریتی در زمینه حل مشکلات سازمان دهی غیردولتی زیست محیطی در ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 21-40

21.

سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA: رویکرد نظری

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تیر 1380، صفحه 59-90

22.

سودمندی گزارشگری ارزش فزوده

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، خرداد 1380، صفحه 53-65

23.

طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل کنترل فیوم های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 41-58

24.

کاربرد تکنولوژی پاک در صنعت آبکاری, راهکار عملی و اجرایی کاهش آلودگی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 33-48

25.

کاربرد کربن فعال در حذف رنگ پساب صنایع نساجی

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 11-20

26.

مالیات بر نیتروژن، عاملی جهت نیل به پایداری مکان های دفن

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 59-72

27.

مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج و نقش آن در کاهش مصرف سموم در شمال ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 31-40

28.

متدولوژی ایفای نقش ایمنی در کاهش هزینه ها: مطالعه موردی در عملیات تخلیه کلر

دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 57-83

29.

مدیریت حفظ محیط زیست نوار سواحل جنوبی دریای خزر (سازماندهی و مسائل اداری)

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 1-20

30.

مدیریت زیست محیطی سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه پایدار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 61-72

31.

مدل دو بعدی جزر و مدی پراکنش نفت در خلیج فارسی با حل معادلات میانگین عمقی بر روی شبکه اجزای بی ساختار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 13-32

32.

مکان یابی نصب موانع صوتی در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران، سال 1376

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 73-82

33.

مناسب ترین شیوه جداسازی سودوموناس از محیط آبی (شوینده شامپو)

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 1-10

34.

نقدی بر منحنی بی تفاوتی جامعه منتسب به مکتب نئوکلاسیک

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تیر 1380، صفحه 5-14

35.

نقش اطلاعات حسابداری مدیریت در بهبود مستمر عملیات شرکت های منتخب عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 48 و 49)، تیر 1380، صفحه 15-33

36.

نقش مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصاد در ایران

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، خرداد 1380، صفحه 21-52


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب