1.

اثر اختلاف بین اعلام EPS انتظاری و واقعی بر منافع خریداران و فروشندگان سهام در بورس

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 52 و 53)، تیر 1381، صفحه 41-51

2.

اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و کادمیوم در سبزیجات / مطالعه موردی ریحان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 13-18

3.

یادگیری سازمانی: فرایندی به سوی سازمان یاد گیرنده

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 52 و 53)، تیر 1381، صفحه 23-39

4.

ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای سنجش کارایی نسبی صنایع ایران

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54 و 55)، دی 1381، صفحه 5-28

5.

ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی البرز، قزوین

دوره 4، شماره 2، تیر 1381، صفحه 13-32

6.

ارزیابی توان اکولوژیک منطقه 22 شهرداری تهران به منظور کاربری توسعه شهری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 33-44

7.

ارزیابی میزان صدا و اثرات آن در یک کارخانه ساخت قطعات اتومبیل

دوره 4، شماره 2، تیر 1381، صفحه 1-12

8.

برآورد ضرایب تکنولوژیک جدول داده- ستانده با استفاده از تصمیم گیری گروهی (توأم با تحلیل سلسله مراتبی)

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 52 و 53)، تیر 1381، صفحه 5-22

9.

بررسی اثر بارورسازی کربن فعال با مواد شیمیایی مختلف بر روی جذب فلزات سنگین از محلولهای آبی

دوره 4، شماره 3، مهر 1381، صفحه 57-72

10.

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب صنعتی پالایشگاه اصفهان به شیوه و تلند

دوره 4، شماره 4، دی 1381، صفحه 15-24

11.

بررسی روند تحول پتانسیل آب زیرزمینی دشت هشتگرد در ده سال گذشته و علل آن

دوره 4، شماره 2، تیر 1381، صفحه 61-74

12.

بررسی روند نشر گازهای گلخانه ای در بخش های خانگی - تجاری ، کشاورزی و حمل و نقل ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1381، صفحه 63-72

13.

بررسی میزان حذف رنگ و کدورت به وسیله منعقد کننده های آهن (کلرورفریک) و آلومینیم (سولفات آلومینیم) و پلی الکترولیت ها در فاضلاب های صنایع نساجی

دوره 4، شماره 2، تیر 1381، صفحه 47-60

14.

بررسی و شناخت شاخص های نظام کیفیت در توسعه سیستم های اطلاعاتی

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 52 و 53)، تیر 1381، صفحه 53-72

15.

تاثیرات صنایع نکاچوب بر تخریب جنگل های شمال

دوره 4، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 19-32

16.

تاثیر گیاهان بر دمای محیط اطراف / مطالعه موردی پارک طالقانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 45-83

17.

تعیین ارتباط بین فعالیت های تحقیق وتوسعه (R&D) و کارایی تولید (PE) (مطالعه موردی- صنایع چینی سازی)

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54 و 55)، دی 1381، صفحه 29-53

18.

تعیین الگوی انتشار اکسیدهای نیتروژن خروجی دودکش های نیروگاه حرارتی رامین با کاربرد مدل گوس

دوره 4، شماره 3، مهر 1381، صفحه 13-26

19.

تعیین سمیت حاد علف هرزکش بوتاکلر بر روی گاماروس سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 3، مهر 1381، صفحه 47-56

20.

تعیین کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری تا حدی نامتجانس با DEA

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54 و 55)، دی 1381، صفحه 55-69

21.

تعیین میزان باقیمانده سموم ارگانوفسفره در محصول سیب سردخانه های منطقه ارومیه

دوره 4، شماره 4، دی 1381، صفحه 25-42

22.

تمایز بین کارایی درون گروهی و برون گروهی در روش DEA

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54 و 55)، دی 1381، صفحه 71-81

23.

دستاوردهای اجلاس سران در ژوهانسبورگ منشوری برای توسعه پایدار جهان در قرن 21

دوره 4، شماره 3، مهر 1381، صفحه 73-97

24.

رابطه فرهنگ سازمانی و کارایی سازمان (پژوهشی در شرکت های بیمه)

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 52 و 53)، تیر 1381، صفحه 73-92

25.

شاخص های اولویت بندی پایش در مطالعات آلاینده های آب (مطالعه موردی استان هرمزگان)

دوره 4، شماره 4، دی 1381، صفحه 1-14

26.

شبیه سازی عددی دو بعدی تاثیر باد برانتقال غلظت آلاینده ها از منابع آلوده کننده هوا پیرامون ساختمان های شهری

دوره 4، شماره 2، تیر 1381، صفحه 33-46

27.

طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن

دوره 4، شماره 2، تیر 1381، صفحه 75-80

28.

مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM) برای اولویت بندی مدارس برای ثبت نام فرزند

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54 و 55)، دی 1381، صفحه 83-91

29.

مطالعات زیست محیطی شهرک های صنعتی ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 1-12

30.

مطالعه وضعیت اکوتوریسم منطقه فشم ، میگون و لواسانات

دوره 4، شماره 3، مهر 1381، صفحه 98-105

31.

مقایسه تاثیر کاربرد روش های پیش تصفیه در بازدهی حذف Pb به کمک موی انسان از محیط های آبی

دوره 4، شماره 3، مهر 1381، صفحه 1-12

32.

مقایسه میزان تاثیر پلی هیدروسیس هسته ای روی 9 هیبرید کرم ابریشم

دوره 4، شماره 4، دی 1381، صفحه 53-62

33.

مکانیسم گرانولسازی در راکتور UASB ترموفیلیک

دوره 4، شماره 3، مهر 1381، صفحه 27-46

34.

نقش تغییر اقلیم بر جریان های خلیج فارس

دوره 4، شماره 4، دی 1381، صفحه 43-52


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب